Zaprawy szybkowiążące

By sprawnie i z należytą starannością odbudować lub wykonać nowe zwieńczenie studni,
zalecamy stosowanie zapraw szybkowiążących.

Flow60 o konsystencji płynnej (samopoziomująca) rekomendujemy do :
  • wypełnienia ubytków,
  • utworzenia pierwszej lub docelowej warstwy dystansowej,
  • stabilizacji pierścieni dystansowych,
  • stabilizacji korpusu włazu (wpustu).
Karta techniczna :


Plast to zaprawa o konsystencji plastycznej.
Dzięki niej wykonasz :
  • reprofilację kinety,
  • osadzenie uzbrojenia,
  • szalowanie kominu studni.
Karta techniczna :


Aqua-Stop  to szybka zaprawa "ratunkowa"  –  zatrzyma przeciek, i to szybko !
Karta techniczna :