Zaprawa do hydroizolacji

REBET A jest to specjalistyczna zaprawa na bazie cementu portlandzkiego z dodatkiem aktywatora mineralnego o działaniu kapilarnym, zapewniająca wodoszczelność betonu i innych materiałów porowatych (np. stara cegła).

Przeznaczona jest do renowacji i hydroizolacji przegród budowlanych bez względu na rodzaj środowiska
w jakim funkcjonują - gwarantuje im wieloletnie, bezawaryjne funkcjonowanie. Stosowana jest wewnątrz i na
zewnątrz obiektów budowlanych.
Nadaje się do hydroizolacji i renowacji zbiorników wodnych, oczyszczalni ścieków, konstrukcji
podziemnych
(komory, studnie, piwnice) oraz napraw tarasów, bardzo mokrych ścian, murów fundamentowych, wszelkich prac
montażowych i naprawczych oraz napraw ubytków w betonie.

Rebet-A   Karta techniczna Rebet-A